Logo Logo Logo Logo

English version click Here


         นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นประธานในการแถลงข่าว “งานแสดง สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 59 หรือ The 59th Bangkok Gems & Jewelry Fair” วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ พร้อมนางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และสมาคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน



        Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 59 งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับยิ่งใหญ่ระดับโลก จัดแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับกว่า 2,000 คูหา จากผู้ผลิตไทย-นานาชาติกว่า 700 บริษัท ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันเจรจาธุรกิ 22-24 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00-18.00 น. และวันจำหน่ายปลีก 25 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00-18.00 และ 26 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00-17.00 น. ชมข้อมูลเพิ่มเติม www.bkkgems.com



* * * * * * * * * *