Logo Logo Logo Logo

English version click Here


World Ruby Forum มิติใหม่แห่งการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนทุกเรื่องราวของ “ทับทิม” ราชาแห่งอัญมณี

        GIT ร่วมมือพันธมิตร จัด World Ruby Forum เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างให้เกิดการรับรู้ และ เข้าใจ เกี่ยวกับทับทิมที่ถูกต้อง ให้แก่บุคคลทั่วไป ตลอดจนผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หวังดันทับทิมให้เป็นอัญมณีส่งออกสำคัญของประเทศไทยอันดับหนึ่งของประเทศไทย และช่วยให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางการค้าอัญมณีของโลก

       ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (สวอ. หรือ GIT ) เปิดเผยว่า GIT ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตร อาทิ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สถาบันอัญมณี ศาสตร์เอเซีย (AIGS) ตึกจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ (JTC) และ The Association of Gemmology for France (AFG) จัดตั้งโครงการ World Ruby Forum ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างให้เกิดการ รับรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกับทับทิมที่ถูกต้อง และตระหนักถึงคุณค่า และความงามของ “ทับทิม” ซึ่งถือได้ว่า เป็น “ราชา” แห่งอัญมณี และยังเป็นอัญมณีที่เป็นจุดแข็งในอุตสาหกรรมพลอยสีของไทย ให้ชาวโลกได้รับทราบ ซึ่งจะมีผลทั้งทางตรง และทางอ้อมที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการค้าอัญมณีที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และเป็นแรงผลักดันที่ สำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีของโลก       ทั้งนี้ หลังจาก GIT ร่วมกับ DITP, AIGS และ AFG ได้ประกาศการจัดงานประชุมวิชาการนานชาติ World Ruby Forum ขึ้นในงานประชุมวิชาการอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติ GIT 2016 สถาบัน GIT ได้ประสาน ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้ประกอบการค้าพลอย สีทั่วจากประเทศ จัดตั้งเป็นคณะกรรมการ World Ruby Forum 2017 ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อร่วมกันทำกิจกรรม ต่างๆ ในการเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก และในการนี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้ในโครงการ World Ruby Forum ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2560 ปลายปีนี้ GIT DITP และ AIGS จัดอุ่นเครื่องประชาสัมพันธ์กิจกรรม World Ruby Forum ขึ้น ภายในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 59 ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกิจกรรมสำคัญ 3 กิจกรรม ได้แก่ คือ 1) งานแถลงข่าวเปิดตัว World Ruby Forum 2) Ruby Heart of Love และ 3) Ruby Contest       โดยกิจกรรมสำคัญในการเปิดตัวโครงการ World Ruby Forum ในครั้งนี้ ก็คือ การประกวดและจัดแสดง ทับทิมที่สวยที่สุดในประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนทับทิมจากผู้ประกอบการชั้นนำทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่สนใจ ส่งทับทิมที่สวยที่สุดเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นางวิลาวัณย์ อติชาติ ที่ปรึกษาด้าน มาตรฐานพลอยสีของ GIT นายชวลิต ซาลวาลา ผู้เชี่ยวชาญด้านพลอยสีของโลกและประธานกรรมการบริษัท ไทยแลปปิดดารี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ Mr. Victor Tuzlukov แชมป์โลกการออกแบบเจียระไนอัญมณี เป็นกรรมการตัดสินตัดสิน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความงามของทับทิม โดยหลังจากการตัดสิน ณ บริเวณลานด้านหน้าอิมแพค ชาเลนเจอร์ฮอลล์ เสร็จสิ้น ทับทิมที่ได้รับรางวัลจะนำมาจะถูกจัดแสดง ณ บูธของ ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลภายในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 59 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.–18.00 น.       สำหรับ Ruby Heart of love หรือ ทับทิมแห่งความรัก (เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการครั้งนี้ โดยเป็นการระดมทุนการกุศลโดยใช้ทับทิม 700 เม็ดมาเรียงร้อยต่อกันเป็นรูปหัวใจ ซึ่งสื่อถึงความรัก และความ สามัคคีของคนไทย โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนา เพศ หรืออายุ มารวมกันเป็นหนึ่ง และเพื่อเป็นการระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาส ฉัตรมงคลครองสิริราชสมบัติ ครบรอบ 70 ปี และ วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 7รอบ (84 พรรษา) โดยเบื้องต้นจัดทำเป็นบอร์ด Ruby Heart of love ที่ประกอบไปด้วย หมายเลข 1–700 ร้อยเรียงเป็นรูปหัวใจ ซึ่งผู้ที่สนใจ และร่วมบริจาค สามารถเลือกหมายเลขที่ท่านชื่นชอบ และร่วมบริจาคเงินตามจิตศรัทธา โดยผู้บริจาค จะได้รับการจารึกชื่อในหนังสือ The Ruby Heart of Love Story” ซึ่งจะจัดทำหลังจากรวบรวมทับทิมที่มา ประกอบเป็น กำแพงทับทิมแห่งความรัก ซึ่งจะเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สนใจ และเก็บเป็นสมบัติแห่งชาติ ไม่ขายเพื่อ การค้า โดยคณะผู้จัดตั้งโครงการมีแผนที่จะนำทับทิมแห่งความรักนี้ไปแสดงในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำทั่วโลก เพื่อสื่อถึง ความรัก และสันติภาพ อีกด้วย โดยรายได้ที่ได้รับจากการบริจาคครั้งนี้จะนำเข้าสมทบทุนให้แก่มูลนิธิพัฒนา เครื่องมือแพทย์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นมูลนิธิสุดท้ายที่ใน หลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งมีโครงการที่จะนำรายได้จาก กิจกรรมนี้ไปสมทบทุนช่วยเหลือแก่มูลนิธิที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วโลก เพื่อประกาศถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระองค์ อีกด้วย       สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02 634 4999 ต่อ 636 – 642 และสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.git.or.th* * * * * * * * *